Call us:

phone

+357 22458485

email:

phone

akti@akti.org.cy

News

Η ΑΚΤΗ στο “Σπίτι στη Φύση” του ΡΙΚ

0 comments

Η ΑΚΤΗ στο “Σπίτι στη Φύση” του ΡΙΚ

Η εκπομπή “Σπίτι στη Φύση” του ΡΙΚ φιλοξένησε την ΑΚΤΗ στις 10/12/23.

Συζητήσαμε για τη θαλάσσια ρύπανση, τα μικροπλαστικά, την έρευνα πεδίου που διεξάγει η ΑΚΤΗ για τη συγκέντρωση των μικροπλαστικών και τα αλιευτικά δίκτυα από υλικά βιολογικής προέλευσης, τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές στις θάλασσες της Κύπρου

Δείτε εδώ το επεισόδιο!

Ευχαριστούμε το ΡΙΚ για την όμορφη φιλοξενία!

Reflecting on an Unforgettable Day: “Let’s Clean Up the Sea” – 6/12/2023

0 comments

Reflecting on an Unforgettable Day: “Let’s Clean Up the Sea” – 6/12/2023

What a day to remember! On December 6, 2023, 32 incredible volunteers came together, turning community, collaboration, and volunteering into a powerful force.

Highlights:

  • 32 dedicated volunteers made a lasting impact.
  • On land, we tackled 116 kilos of waste, including a mattress.
  • From the seabed, 82 kilos of waste were lifted, including a vacuum cleaner.
  • Thanks to AKTI’s source identification workshop, volunteers gained valuable insights into classifying different types of waste.

A heartfelt thank you goes out to each and every participant and supporter for making this initiative a success!

“Let’s Clean Up the Sea” event was organized by Ethos Ship Management

#LidlCyprus #ΚαθαρισμόςΠαραλίας #BeachCleanup #SeabedCleanup #LetsCleanUpTheSea

Unveiling our ‘Green Enough’ Event: A Recap of Heartwarming Moments!

0 comments

Unveiling our ‘Green Enough’ Event: A Recap of Heartwarming Moments!

Hey AKTI community!

The video from our “Green Enough” event is here, capturing all the magic from October 31st at the Gardens of the Future in Nicosia.

We brought together local and international organizations, NGOs, professionals, and informal groups dedicated to social inclusion, special education, and environmental issues.

Check out the video for a trip down memory lane here.

P.S. Dive deeper into the Green Enough project at https://www.greenenough.eu/. Thank you for being a part of our journey!

Join us in “Let’s Clean Up The Sea” Event and be the wave of change!

0 comments

Join us in “Let’s Clean Up The Sea” Event and be the wave of change!

Dive into a day of environmental action with AKTI Project and Research Centre at the “Let’s Clean Up the Sea” event organized by Ethos Ship Management!

Mark your calendars for December 6, 2023, as we come together on St. Nicolas Day during Volunteering Week. Join us from 10:00 AM to 12:00 PM at the picturesque Miami Beach, right next to the Crowne Plaza Hotel for an for an enriching lineup of activities:

  • Source identification workshop facilitated by AKTI
  • Sea and Beach Cleaning
  • Environmental Research Speech

Let’s unite for a cleaner, healthier planet! For more information or to get involved, contact info@ethossm.com.

Join us in making a difference!


This December: Tiganokinisi Caravan is touring schools in Paphos & Nicosia!

0 comments

This December: Tiganokinisi Caravan is touring schools in Paphos & Nicosia!

Ho, ho, ho! This December, Tiganokinisi Caravan is happily forging ahead on its journey, with a festive twist, strolling through the enchanting streets of Paphos & Nicosia!

After a successful journey through Nicosia’s schools, our caravan is infusing the holiday season with a touch of sustainable magic.

Throughout December, we’re bringing the message of used cooking oil recycling and sustainable living practices to students in Paphos & Nicosia through interactive, scientific demonstrations!

Look out for us at a school near you!

Press Release: Thriving by the Shore: AKTI Marks 23 Years of Environmental Impact!

0 comments

Press Release: Thriving by the Shore: AKTI Marks 23 Years of Environmental Impact!

Read our Press Release in Greek:

CNA

CYPRUSNEWS

PAFOSPRESS

TAXIDROMOS24

Check out our interviews on Cypriot TV channels:

RIK

OMEGATV(45:40 – 47:30)

Today, AKTI Project and Research Centre celebrated a remarkable 23 years of environmental initiatives along the picturesque Geroskipou Beach on November 29.

In a symbolic gesture, AKTI hosted the festivities at Geroskipou Beach, attracting over 200 participants who actively engaged in activities themed around the Sea and Sustainability.

Volunteers and organizations joined AKTI in paying tribute to its anniversary and recognizing the organization’s diverse contributions. Participants included students and educators from Agias Paraskevis Geroskipou Gymnasium, Second Elementary School of Geroskipou, and First Elementary School of Paphos, members of the Cyprus Autism Association, Geroskipou Adult Care Center, the Paphos Coastal Fishing Association, citizens, volunteers, and representatives from the Municipality. Attendees took part in beach cleaning initiatives and witnessed a captivating demonstration of a Remote Operated Vehicle (ROV) courtesy of the SeaTecHub project.

The widely acclaimed “Tiganokinisi Caravan,” an educational and environmental program for collecting used cooking oils supported by Chevron’s Corporate Responsibility Program, left a lasting impression. Participants witnessed Tiganokinisi Caravan’s presentation, showcasing science experiments on converting used oil into biodiesel. The Tiganokinisi Caravan also offered scientific demonstrations promoting sustainable practices.

Dr. Xenia I. Loizidou, Chair of AKTI’s Board of Directors, expressed, “The substantial turnout and enthusiastic response to our invitation today are particularly touching, affirming that these 23 years of AKTI’s existence stand for 23 years of impactful work. The world’s support is our driving force to persist!”

For additional information about the AKTI Project and Research Centre, please visit their official website: https://www.akti.org.cy/

 

 

 

Press Release: AKTI in Norway: Journeys of Innovation for the Future of Active Citizenship

0 comments

Press Release: AKTI in Norway: Journeys of Innovation for the Future of Active Citizenship

Read our Press Release in Greek: 
Η ΑΚΤΗ στην Νορβηγία: Ταξίδια καινοτομίας για το μέλλον της ενεργού πολιτότητας (brief.com.cy)
Η ΑΚΤΗ στην Νορβηγία: Ταξίδια καινοτομίας για το μέλλον της ενεργού πολιτότητας | Offsite

Once again, AKTI Project and Research Centre has transcended the borders of Cyprus, aiming to develop innovative tools to promote active engagement through its participation in a pioneering educational program held in Norway from November 22 to 25. The project, titled “Communication Tools for Effective Public Engagement and Advocacy,” is funded by the Active Citizens Fund Cyprus program and facilitated by the Norwegian non-profit media organization, Norsensus Mediaforum.

AKTI and Norsensus Mediaforum join forces for the second time, continuing their excellent collaboration that emerged from the AdvocaCY project: “Participate, Learn, Decide, Challenge: Strengthening Cypriot Civil Society for Sustainability, Advocacy, and Change!” Within the framework of the Advocacy project, a survey involving 65 Civil Society Organizations was conducted, revealing three key needs: strengthening the ability to approach and activate the public, improving the digital presence of CSOs, and adopting best practices for creating dynamic collaborations and networks.

The two organizations met this time in Norway with the common goal of jointly creating practical tools to address the aforementioned needs. AKTI’s team participated in hands-on training in Oslo, focusing on issues related to mapping and revising the real needs of the public, enhancing tools for a comprehensive communication strategy of CSOs, using of artificial intelligence for streamlining content ideation, and exploring innovative methods to enhance citizen participation. In addition to the planned activities, AKTI and Norsensus attended Oslo Recycling Week activities in Oslo and  participated to gain diverse stimuli.

In the next stage, the two organizations will consolidate the knowledge gained in the program into a powerful knowledge transfer tool to be shared with other Cypriot CSOs, enabling them to confront the three critical problems identified during the AdvocaCY project research.

Active Citizens Fund
The Active Citizens Fund (ACF) in Cyprus is supported through a €1.5m grant from Iceland, Liechtenstein, and Norway under the EEA and Norway Grants 2014-2021, aiming to contribute to reducing economic and social disparities and strengthening bilateral relations and cooperation between the beneficiary states and the donor states. ACF Cyprus recognizes the fundamental role the civil society sector plays in ensuring democratic governance, human rights and social cohesion and focuses on the following two main objectives: strengthening civil society and active citizenship and empowering vulnerable groups in Cyprus.
The Fund Operator for the Active Citizens Fund in Cyprus is NGO Support Centre in consortium withGrantXpert Consulting.

For more information, visit www.activecitizensfund.cy

Recap of the #SEALIVE Knowledge Transfer Event in Bulgaria

0 comments

Recap of the #SEALIVE Knowledge Transfer Event in Bulgaria

Exciting News! The video of the fourth #SEALIVE knowledge transfer event in Bulgaria is now LIVE!

On November 3, 2023, the “Biobased Plastics for Marine and Terrestrial Applications” event at the Graffit Gallery Hotel in Varna marked a successful conclusion.

Organized by Isotech Ltd and AKTI Project and Research Centre from Cyprus, this event was not just about showcasing eight remarkable biobased products but fostering knowledge exchange and collaboration opportunities.

Watch the video here!

Bulgaria is the fourth stop on this inspiring journey, with Malta set to host the final event.

More information:

The SEALIVE (Strategies of circular economy and advanced biobased solutions to keep our lands and seas alive from plastics contamination) project is a Research and Innovation Project funded by the European Union through Horizon 2020 (under grant agreement No 862910). The project involves 28 partners from 13 different countries. More information about the project is available at www.sealive.eu. and https://www.akti.org.cy/portfolio/sealive/ .
This output reflects only the author’s views and the European Union cannot be held responsible for any use that may be made of the information contained therein.

 

AKTI and Geroskipou B’ School: A Day of Culture, Creativity, and Community Spirit!

0 comments

AKTI and Geroskipou B’ School: A Day of Culture, Creativity, and Community Spirit!

On November 14, 2023, AKTI Project and Research Centre teamed up with Geroskipou B’ Elementary School to organize a captivating event dedicated to Cypriot tradition.

The occasion brought together 280 students, who actively engaged with the vibrant cultural heritage of Cyprus. AKTI orchestrated the festivities, ensuring the smooth participation of our network members, including the Geroskipou Adult Education Centre with 100 elderly participants, the Folklore Club Aphrodite of Geroskipou, the Sacred Gardens, Mpaxaropoleio and other local traders.

Various stations were set up at the school, each representing a unique aspect of the island’s tradition. Traditional dances, music, ceramic art, an exhibition of traditional costumes, and the famous delicacy “Must pudding” (Moustalevria) the event celebrated the richness of Cypriot heritage.

Our Tiganokinisi Barrel couldn’t be absent from the event, actively collecting used oil contributed by both children and attendees. The symposium served as a collaborative platform, fostering connections among different organizations, schools, and community groups. Through hands-on experiences and interactive displays, students delved into the intricacies of Cyprus’s cultural tapestry.

AKTI Project and Research Centre extends heartfelt thanks to everyone involved, as it was the collective effort that made this celebration an unforgettable experience for all!

Zero Waste HoReCa Cyprus Champions 2023 : Full Press Release Unveiled!

0 comments

Zero Waste HoReCa Cyprus Champions 2023 : Full Press Release Unveiled!

Twenty sustainability champions share €10,000 for their actions towards a green transition

Exciting news! We’re thrilled to share that the full Press Release of our ‘Zero Waste HoReCa Cyprus Champions 2023’ competition is now available, detailing this forward-thinking initiative.

What’s Inside
Discover comprehensive insights into the contest, including its objectives and the prize pool of €10,000 for 20 sustainability champions, as a symbolic move for their actions towards a green transition in the HoReCa sector.

Read the full Press Release:

From 2018 to 2023, members of the Zero Waste HoReCa Network implemented solutions and practices that resulted in the collection of 3541 tons of recyclables, diverting them from landfills. In the year 2022-2023, network members implemented practices that led to the conservation of 10.5 million liters of water and a reduction of 115 tons of carbon emissions (CO2 equivalent).

The competition is organized by AKTI Project and Research Center, within the framework of the “Zero Waste HoReCa” program, supported by The Coca-Cola Foundation.

Stay tuned for a sustainable journey ahead!

  • Archives